Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Laanshøjs vinlaug – Vand til Vin

​Det første spadestik til Laanshøjs vinkælder blev oprindeligt taget af tyskerne under 2. verdenskrig. Den gang blev der bygget, to vand reservoirer, det andet ligger ved vandtårnnet, med det formål at sikre vandforsyningen til området, i tilfælde af at flyvestationen skulle blive belejret.

Siden er tiderne, på disse breddegrader, heldigvis blevet en del fredeligere, og efter en større arbejdsindsats fra en gruppe af områdets beboere, kunne vi endelig i juni 2013 åbne op for udlejning af de første bokse til opbevaring af vin.

Kæderens placering og opbygning gør, at temperaturen i kælderen er mere stabil. Godt nok svinger temperaturen over året mellem +3° og +16°, men dels er kælderen frostfri og dels er der en mere jævn udvikling i temperaturen, som er mere skånsom for opbevaring af vin over længere tid.

Brugen af lokalet er som udgangspunkt forbeholdt medlemmer af vinlauget, men kælderen kan efter aftale med vinlauget, i begrænset omfang, anvendes til vinsmagninger. Således afholder LBCVIN v./ Bjarne Hansen, som lejer den ene halvdel af vinkælderen, lejlighedsvist vinsmagninger for områdets beboere og deres gæster, hvor det naturligvis er muligt, at købe lidt til at fylde i vinboksen.

Vinlauget består af følgende medlemmer:

  • Jens Bjerregaard, Lejrvej 75
  • Michael Lakjær Perez, Østre Alle 1
  • Bjarne Hansen, pt. ikke bosiddende i område

Prisen for 2015 er følgende:

  • Indmeldelse: KR 300,00
  • Årlige leje: KR 350,00

Indmeldelsesgebyret er et engangsbeløb, som forfalder ved indmeldelse. Beløbet refunderes ikke ved udmeldelse. Den årlige leje forfalder første gang ved indmeldelse og opkræves herefter efterfølgende en gang årligt for hvert påbegyndt kalenderår.

Ved indmeldelse tildeles medlemmet en boks med tilhørende lås, samt en RFID adgangsbrik med tilhørende PIN-kode.

Ombygningen

Ombygningen af vinkælderen to ca. 2 år fra den første mursten blev lagt, til kælderen var klar til åbning i sommeren 2013.

I den periode blev der brugt mange søndage på lægning af mursten, pudsning, maling af vægge og lofter samt lægning af fliser.

I billedarkivet har vi samlet en række billeder, som viser kælderen efterhånden som arbejdet skred frem - fra lægning af de første mursten, til det fantastiske samlingssted og opbevaringsrum vi har i dag stod færdigt, og så vi kan opbevare vores vin under gode og trygge forhold i Danmarks måske sikreste vinkæler, godt beskytte bag ca. 80cm stålarmeret beton.

Drift og udlejning

Den daglige drift af vinkælderen varetages af det lokale vinlaug; Vand-til-Vin, og refererer direkte til G/F Laanshøj’s bestyrelse.

Du kan kontakte vinlauget på mailadressen: vtv@laanshoj.dk, men du er naturligvis også velkommen til blot at komme forbi.

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Østre Allé

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail: info@laanshoj.dk

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783