Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​DR Kontant besøger Laanshøj

Kære Laanshøj-borger

Processen omkring vedtagelsen af Lokalplan 122, der vedrører færdiggørelsen af Laanshøj som landsby, nærmer sig sin afslutning. Det mærker vi også i G/F Laanshøjs bestyrelse, hvor der har været livlig aktivitet. Senest blev vi onsdag eftermiddag i denne uge kontaktet af Danmarks Radios Kontant-redaktion, der planlægger en fremtidig udsendelse omkring lokalplansprocesser.

DR Kontant vil meget gerne have repræsentanter fra G/F Laanshøj til at deltage i programmet. Bestyrelsen i G/F Laanshøj har derfor diskuteret, om vi bør stille op.

Vores beslutning er, at vi ikke stiller op i Kontant. Der er i bestyrelsen enighed om, at vi ved at stille op ikke bidrager til en bedre slutning på lokalplansprocessen for Laanshøj – og ej heller kan forandre den holdning, der hersker blandt et flertal af kommunens folkevalgte. I stedet vil vi fortsætte vores dialog med både forvaltning og politikere med det formål at få vedtaget den bedst mulige lokalplan for Laanshøj og samtidig bevare en relation til kommunen, der gør, at vi også i fremtiden vil kunne indgå i konstruktiv dialog med kommunens forvaltning og politikere om forhold, der vedrører vores landsby.

Fredag den 24. februar sendte vi et indlæg i debatten om lokalplanen til Furesø Avis. Det indlæg har vi vedlagt dette brev. Indholdet afspejler vores høringssvar, og hvis man kigger på det beslutningsforslag, der skal behandles i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget på onsdag den 8. marts, så kan man i hvert fald konstatere, at kommunen har ladet sig inspirere af vores høringssvar i deres endelige beslutningsoplæg. Vi har sendt debatindlægget og vores høringssvar til DR’s Kontant-redaktion og sagt til dem, at de kan læse vores holdning i begge dokumenter, og vi har samtidig givet dem lov til at bruge uddrag derfra, hvis de skulle ønske det.


På vegne af bestyrelsen for G/F Laanshøj

Jens Bjerregaard
Formand


​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783