Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Svar på ​åbent brev vedr. trafikken

​Åbent brev til G/F Laanshøj vedr. lukning af Sirius Allé/Laanshøj Allé: (opslået på FB dd.)


Dette er afgørende for den fremtidige trafikafvikling til det nye beboelsesområde øst for os. Hvis vejen ikke lukkes vil det meste af trafikken afvikles forbi Udsigten/Sirius Allé, til stor gene for os beboere. Jeg har (ad omveje) hørt, at flere politikere er blevet mere lydhøre over for forslaget. Problemet er bare (siger de), at vores ”fælles” forening for Laanshøj ikke bakker os op i Østre Kvarter, som Beboerforeningen og vores egen grundejerforening i øvrigt gør-HVORFOR??- har I lavet en form for aftale med kommunen siden I holder en så usædvanlig lav profil i dette spørgsmål?-Det er et vigtigt punkt for os, der bliver mest berørt af det (Udsigten og Sirius Allé). DERFOR må vores mening alt andet lige vægte højest-og vi er ikke i tvivl. Der er simpelthen ikke noget god argumentation mod dette forslag.
Hilsen
Steen

Svar på åbent brev fra G/F Laanshøj:


Kære Steen, 

Tak for dit åbne brev til bestyrelsen. (dette svar lægges sammen med din spørgsmål på hjemmesiden og vi henviser dertil på FB)

Vi forstår udemærket bekymringer omkring LP122 både ift. trafik, natur, bebyggelse mv. Disse synspunkter har været diskuteret i dialogmøderne med kommunen og GFL har i høringssvar (lægges på hjemmesiden iaften..) givet klart udtryk for vores bekymring omkring trafik i området. Vi bakker i den grad op om synspunkter fra medlemmerne, men GFL er ikke klar til upfront at ty til den mest konsekvente løsning på et isoleret potentielt trafikbillede uden vi oplever situationen. 


Trafikmængden fra Østre kvarter og Parcelhusene har allerede medført væsentlig forøget trafik (for de oprindelige beboere..) på Østre Alle, Udsigten og Lejrvej inde i området – dermed har vi stadig ikke krævet disse lukket. Det har dog været væsentlig for os i LP122 at farten tilpasses de flere biler, herunder 30km/t zone mv.


Til din ”anklage” om vi har lavet aftaler – kan jeg kun sige nej. Selvfølgelig har vi ikke lavet aftaler!

Bestyrelsens ansvar er at arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for fællesområdet/-skabet, og leve op til vedtægterne. Og det foregår iøvrigt frivilligt og på sagligt grundlag.

Venlig hilsner og på GFL bestyrelsens vegne

Jens Bjerregaard

formand


​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783