Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Fyrværkeri i Laanshøj

Vi er i Laanshøj naboer til flere bygninger med stråtag eller dyrehold, hvilket betyder, at vi skal tage ekstra hensyn, når vi skyder nytåret ind.

Der er ikke et generelt forbud mod fyrværkeri i Laanshøj.

Furesø Kommune henviser til Sikkerhedsstyrelsens anvisninger om brug af fyrværkeri, hvilket i Laanshøjs tilfælde kan sammenfattes til følgende:

 • Der må affyres fyrværkeri i perioden 27. december til og med 1. januar.
 • ​EDIT 2021: Der er kommet nye EU regler, der lovliggør affyring af fyrværkeri i kategori F1 hele året rundt.

  ​Fra sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

  ​"Konsumfyrværkeri i kategori F1 må bruges hele året.

  Det er for eksempel bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, mindre fontæner, jordsole og knitrende granulat."

  ​Kilde: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/fyrvaerkeri/vejledninger/fremstilling-import-og-salg/kategorier-inden-fyrvaerkeri-og-andre-pyrotekniske-artikler

  De nedenstående sikkerhedsafstande skal stadig overholdes for F1 fyrværkeri.


Sikkerhedsafstande:

 • Fyrværkeri må ikke affyres nærmere end 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag) eller dyrehold.

Særligt for raketter:

 • Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag (stråtag).

Afstandskravet indebærer, at affyrring af raketter reelt ikke er tilladt i parcelhusområdet og Vestre Kvarter.

I blæsevejr fordobles afstandskravene i vindretningen for al fyrværkeri og raketter.

Så i tilfælde af blæsevejr skal vi være ekstra opmærksomme på vindretningen, da en større del af Laanshøj bliver berørt, alt efter hvorfra vinden kommer.

Se kortet for et overblik over hvordan afstandskravene påvirker anvendelsen af fyrværkeri i Laanshøj.

Godt nytår og pas på hinanden.

Link til sikkerhedsstyrelsens hjemmeside:

http://www.sik.dk/Forbruger/Brug-af-fyrvaerkeri/Brug-sikkert-og-lovligt-fyrvaerkeri/Brug-fyrvaerkeri-sikkert
​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783