Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Beboernes ønske om fælleshus

Fælleshus – proces for fastlæggelse af beboernes ønsker


Kære alle

Diskussionerne om, hvordan Laanshøj skal se ud i fremtiden (det såkaldte Laanshøj+) har efterhånden stået på i lang tid, og vi er nu inde i en fase, hvor der løbende er dialogmøder mellem Furesø Kommune, Boligejendom (Realdania), Beboerforeningen og Grundejerforeningen Laanshøj. Forventningen er, at der i det tidlige forår ligger en ny lokalplan klar for de endnu ikke bebyggede områder.

En vigtig del af den igangværende dialog omkring vores område handler om, hvorvidt vi skal have et fælleshus på Laanshøj. Et fælleshus kan jo være et sted med mange mulige aktiviteter, og hvor det sociale liv på tværs af områderne kan blomstre yderligere, så der ligger mange spændende perspektiver i at etablere et fælleshus. Men driften af et fælleshus er ikke gratis, og her har det selvfølgelig betydning, om et fælleshus etableres i et ældre hus som Ridesalen, eller om det etableres i et helt nybygget lavenergihus.

Beslutningen om et fælleshus er således en vigtig beslutning, der både kan påvirke vores liv her på Laanshøj og vores økonomi. Derfor igangsætter vi nu en proces, hvor alle får muligheden for at blive oplyst, diskutere og i sidste ende beslutte, hvad vi skal gøre mht. fælleshus.

Borgermøde den 27. oktober kl. 18.30

Processen bliver skudt i gang med et åbent borgermøde torsdag den 27. oktober kl. 18.30 - kl. 20.30 i informationscentret. På mødet fremlægger og diskuterer vi bl.a.:

Boligejendoms tilbud til os alle om etableringen af et fælleshus. Der er basalt set to modeller:

1.​De restaurerer skallen på Ridehuset og bringer det i ordentlig stand, men indretter det ikke fuldt ud.

2.​De bygger et helt nyt fælleshus på ca. 155 m2 samt anlægger en stor terrasse og en parkeringsplads omkring vandtårnet. I det tilfælde, at vi vælger denne løsning, vil de stadig bevare Ridehuset, men ombygge det til fem lejligheder inde i den eksisterende bygning.

På mødet fremlægger vi også resultaterne af den tidligere undersøgelse om interessen for et fælleshus på Laanshøj.

Og endelig vil vi fra G/F Laanshøjs side også tale lidt om driftsøkonomi for et fælleshus, og hvilke muligheder der ligger for at finansiere denne.

Nyt borgermøde og afstemning den 7. november kl. 18.00

Efter borgermødet den 27. oktober er det tid til, at vi alle skal diskutere fælleshus-projektet i vores respektive lokale grundejerforeninger. Det kan vi gøre frem til mandag den 7. november, hvor vi inviterer til et nyt borgermøde med afsluttende debat kl. 18.00 - kl. 19.30 i informationscentret.

På mødet kan de respektive grundejerforeninger afgive deres stemme efter samme principper som på en generalforsamling - det vil bl.a. sige, at der stemmes efter fordelingstal. Resultatet af afstemningen bliver selvfølgelig offentliggjort samme aften.

Efterfølgende vil bestyrelsen i G/F Laanshøj sende en indstilling til Furesø Kommune og Boligejendom omkring Laanshøjs samlede holdning til etableringen af et fælleshus. Indholdet i denne indstilling vil blive afspejlet i den kommende lokalplan.

Som samlet grundejerforening glæder vi os meget til en livlig og omfangsrig debat. Som bestyrelse vil vi forholde os neutralt til selve beslutningen – den ligger i hænderne hos os alle ude i de mindre grundejerforeninger. Af samme grund vil vi som udgangspunkt heller ikke blande os i en eventuel debat på Laanshøjs Facebook-gruppe.

Vi ønsker jer alle et rigtig godt efterår og en god fælleshusproces!

På vegne af bestyrelsen i G/F Laanshøj

Jette Walentin Gamst og Reinholdt Schultz​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783