Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

G/F Laanshøjs holdning til trafiksikkerhed

​Kære alle

Der har i den seneste tid været en række mails og Facebook-opslag omkring G/F Laanshøjs holdning til trafiksikkerhed og lukning af veje. Vi vil gerne gøre det helt klart, at trafiksikkerhed ligger absolut øverst på bestyrelsens agenda. Vi har henover foråret og sommeren holdt adskillige møder med dette emne som hovedtema, og vi har opnået nogle rigtig gode resultater i vores forhandlinger med Furesø Kommune. Resultater, som vi kan kommunikere, så snart de er godkendt politisk og planlagt tidsmæssigt.

Resultatet af vores arbejde vil bl.a. betyde, at farten på Lejrvej vil blive sænket væsentligt, og at både gående og cyklende vil få bedre og mere klare transportforhold. Samtidig vil hastigheden i selve Laanshøj blive sænket – både i form af hævede flader og skiltning.

Det er rigtigt, at vi som udgangspunkt ikke synes, at vejlukninger er den første løsning, man skal søge, når trafikken i og omkring Laanshøj skal reguleres, men vi har gjort det klart for kommunen, at vi kun kan se én reel løsning, hvad angår trafikken til det nye Laanshøj – og det er via Sandet. Vi har samtidig gjort det klart over for kommunen og Boligejendom ApS, at der er brug for en meget klar regulering af trafikken, så beboerne i bl.a. Østre Kvarter og Udsigten ikke bliver naboer til en ny hovedvej (for beboerne i det nye område) – dette har vi senest præciseret på et dialogmøde hos kommunen mandag d. 19. september.

Lige nu taler både Beboerforeningen og Danmarks Naturfredningsforening for en vejlukning af Laanshøj Alle. De er dog ikke enige i placeringen af den spærring. DN ønsker lukningen nede i den østlige ende af Laanshøj Alle (ved Sandet). Det vil betyde, at al trafik til det nye Laanshøj vil gå via det eksisterende Laanshøj. Den form for vejlukning synes vi ærlig talt ikke er hensigtsmæssig (hvad vi også har gjort tydeligt opmærksom på), men vi synes, at man skal kigge på, hvilke mulige løsninger der findes, og på den baggrund beslutte, hvad der er den rigtige løsning. G/F Laanshøj har på dialogmøde mandag d. 19. september opfordret kommunen til at droppe en vejlukning af Laanshøj Alle ved Sandet, men i stedet undersøge muligheden for at skabe et ”opholds- og legeområde” i den vestlige ende af Laanshøj Alle. Det vil betyde, at vejstykket fortrinsvis er for gående og legende, og at farten vil ligge omkring 15 km/t.

I sidste ende er kommunen vejmyndighed, og de bestemmer vejens udformning og kategorisering. Lige nu giver Beboerforeningen og G/F Laanshøj input til kommunens planlægning, og når der på et tidspunkt ligger et forslag til lokalplan klar, vil vi alle have mulighed for at komme med kommentarer og gøre vores indsigelser.

De bedste hilsner

Bestyrelsen i G/F Laanshøj

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783