Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Nyt fra G/F Laanshøj

Trafikforhold: 

Bestyrelsen har nu holdt det femte møde med Furesø Kommune angående færdsel særligt på Lejrvej og ved ankomstområdet. Det forventes, at der senest i foråret 2017 vil blive etableret en række trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger med henblik på at nedsætte farten og skabe en mere sikker skolevej.


Aktiviteter på landingspladsområdet:
Bestyrelsen i G/F Laanshøj har taget initiativ til et møde mellem Naturstyrelsen, borgmester Ole Bondo Christensen og G/F Laanshøj. På mødet, der afholdes den 26. september, vil vi drøfte retningslinjer for, hvilke større og mere organiserede aktiviteter der fremadrettet kan være på landingspladsområdet, samt hvilke krav der skal stilles til arrangørerne af events på området (i forhold til bl.a. trafikregulering, belastning af området og naboerne til område og ikke mindst i forhold til oprydning).


Dialogproces om ny lokalplan for udbygning af Laanshøj:
Sammen med Beboerforeningen Laanshøj deltager G/F Laanshøjs bestyrelse pt. i en række dialogmøder med Furesø Kommune. I den forbindelse vil bestyrelsen lægge stor vægt på den økonomiske bæredygtighed ifm. processen.


Fælleshus:
Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid igangsætte en større proces omkring holdninger til etablering af et fælleshus i Laanshøj. Vi vil informere om denne proces gennem medlemsforeningerne, vores hjemmeside, samt runddeling af et informationsbrev til samtlige husstande i Laanshøj.


Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. oktober 2016.​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783