Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Laanshøj+ "Nu er der gang i en reel dialog”

Laanshøj-borgere efter politikerbesøg: “Nu er der kommet gang i en reel dialog”

En stor del af byrådet har besøgt Laanshøj for at få gang i en rigtig dialog med beboerne om udviklingen af området


Siden projektet Laanshøj+ blev fremlagt, har debatten raset. Planerne indeholder nemlig betydeligt flere bolig-kvadratmeter, end der er tilladt ifølge den gældende lokalplan, Lokalplan 72. Faktisk 12.000 kvadratmeter flere for at være helt nøjagtig.

Det har borgerne i området reageret kraftigt på, da de mener, at en så voldsom ekstra bebyggelse på området vil ødelægge landsbystemningen og naturen, ligesom infrastrukturen slet ikke vil kunne bære så voldsom en tilflytning til området. Det gav de udtryk for ved det borgermøde, der blev holdt om planerne, og Laanshøjborgerne - samt andre borgere i Værløse - har skrevet debatindlæg her i avisen, og flere end 900 borgere satte deres navn på en underskriftsindsamling i protest mod planerne.

Derfor blev der sat gang i en række dialogmøder mellem Beboerforeningen Laanshøj, forvaltningen og grundejeren, Boligejendom A/S. Men Laanshøjborgerne har på disse møder ikke oplevet en åben dialog men tværtimod oplevet, at forvaltningen og Boligejendom A/S udelukkende holder Laanshøj+-projektet som rammen for dialogen.

Derfor er beboerne i Laanshøj glade for, at en stor del af byrådet i flere omgange besøgte Laanshøj i sidste weekend for at tage et nærmere kig på området.

“For første gang oplevede vi en reel dialog, der handlede om, hvad der er bedst for Laanshøj og for helheden med de omkringliggende bydele”, siger Else-Marie Buch Leander på vegne af Boligforeningen Laanshøj.

“Byrådet udviste stor interesse i sagen og var meget lydhør over for vores synspunkter, vores virkelighed og hverdag herude. Der blev talt rigtig meget infrastruktur, og vi kunne alle blive enige om de store udfordringer, der er med skoler, institutioner og især trafik. Men politikerne udviste også en fornemmelse for, hvad det her er for et område, nemlig et område af stor historisk, arkitektonisk og naturmæssig værdi, og der var en fælles forståelse af, at det skal man værne om”, siger Else-Marie Buch Leander til Furesø Avis og understreger, at beboerne i Laanshøj efter mødet med byrådsmedlemmerne er meget optimistiske.

“Byrådsmedlemmerne understregede flere gange, at intet er besluttet endnu, og at den politiske proces skal råde. Efter vi har oplevet den frugtbare dialog, er vi meget fortrøstningsfulde”, siger Else-Marice Buch Leander.


Dialog er vejen frem

Selvom Ole Holleufer (V) ikke sidder i planudvalget, der er det udvalg, der blandt andet tager sig af byudviklingen og dermed også udviklingen af Laanshøj, var han blandt de byrådsmedlemmer, der besøgte området i sidste weekend. Og han er glad for besøget og dialogen med beboerne.

“Det er altid dejligt at møde engagerede borgere, og det er præcist, hvad beboerne i Laanshøj er. De gav et ufattelig godt billede af de udfordringer, de ser for området i forhold til projektet Laanshøj+, og jeg tror, at alle os, der var med ved besøget, blev lidt klogere. Derfor er der ingen tvivl om, at dialogen med borgerne er vejen frem”, siger han til Furesø Avis.


Kilde: Furesø Avise

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783