Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nyt fra G/F Laanshøj

Nyt fra G/F Laanshøj


Ny kommunikationspolitik: Ud fra ønsket om at skabe mere åbenhed og transparens omkring G/F Laanshøjs arbejde, vil godkendte bestyrelsesmødereferater fremadrettet blive lagt på www.laanshøj.dk. Derudover vil G/F Laanshøj informere om de væsentligste aktiviteter og drøftelser i forlængelse af hvert bestyrelsesmøde. Dette vil ske på som nyheder på www.laanshøj.dk, på Laanshøj-facebookside samt på mails til formændene for de enkelte ejerforeninger.

Drøftelse med Furesø Kommune vedr. vejforhold: 21. april afholder bestyrelsen det foreløbige 3. møde med Furesø Kommune vedr. vejforholdene ifm. ankomsten til Laanshøj. På mødet forventes kommunen at præsentere såvel kortsigtede løsninger for ankomstområdet samt tanker om mere langsigtede perspektiver.

Beboerforeningen Laanshøj: Bestyrelsen hilser den nye beboerforening for Laanshøj velkommen og ser frem til et fremtidigt samarbejde med foreningen. Det er dejligt at opleve det store engagement, der ligger til grund for den nye forening. G/F Laanshøj vil sammen med beboerforeningen deltage i dialogmøder med Furesøkommune vedr. den fremtidige udvikling af Laanshøj.

Projekt ”Fælleshus” på standby: Bestyrelsen nedsatte i januar måned en række beboerdrevne arbejdsgrupper, der skal undersøge muligheder og interesser vedr. et fælleshus for Laanshøj. Efter ønske fra deltagere i arbejdsgrupperne er dette arbejde sat på stand-by indtil planerne vedr. udvikling af Laanshøj er mere afklaret.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 29. marts. Generalforsamling for grundejerforeningen vil blive afholdt d. 10. maj 2016.

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783