Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Mere infomation om fælleshus

​Byggeriet af Laanshøjs fælleshus er i fuld gang. Både huset, og vejen til huset tager hastigt form, og skulle gerne stå færdigt til efteråret - Oktober.​

Der blev i sin tid nedsat en “bygge fælleshuset” arbejdsgruppe, der samme med bestyrelsen har styret processen, og selvfølgelig følger den til dørs.​

Den endelige brug af fælleshuset er ikke fuldt defineret.​

Ved de forskellige beboermøder, har ønske til brug været fremført og diskuteret, og umiddelbart er der lagt op til at fælleshuset ønskes brugt til bl.a. Grundejerforeningernes bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og medlemssammenkomster. Mødested for særforeninger madklub, Bridgeklub yogaklub etc. Events som foredrag, vinsmagning etc. Private arrangementer for områdets beboer. Ramme for aktivitetsudvalgets aktiviteter så som fastelavn, juletræsfest og sommerfest. Overnatning for gæster til beboere i Laanshøj o.s.v. o.s.v…. Listen er lang og intet er endeligt besluttet.​

For at gøre huset så anvendeligt som muligt til flere formål bliver det indrette med: Entre med toiletter og bad. Et stort rum på ca. 90 m2 med tilhørende køkken. Et kontor / mødelokale / gæsterum. Et mødelokale / aktivitetsrum.​

Ifølge foreningens vedtægter skal der vælges en fælleshusgruppe, der skal stå for driften af huset. Denne gruppes første opgave bliver, at få regler og retningslinjer for brugen af fælleshuset på plads. Ønsker man at få endelig indflydelse på det arbejde, så melder man sit kandidatur til den gruppe. Gruppen skal vælges årligt på grundejerforeningens generalforsamling, og interesserede kan allerede nu henvende sig til bestyrelsen på: info@laanshoj.dk.

På grund af coronatiderne er dette års generalforsamling den 11. maj aflyst, og valg til fællshusgruppen bliver afholdt på en ekstraordinær generalforsamling senere på året.​

Før arbejdet med retningslinierne er færdiggjort, og før vi er sikre på hvornår huset står færdigt kan fælleshuset ikke bookes.​

Mange hilsner.​

Bestyrelsen for GF Laanshøj.​

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783