Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til en ny bestyrelsen i Laanshøj

​Til beboerne i Laanshøj

På den netop overståede generalforsamling d. 31. maj for medlemmerne (foreningerne) i GF Laanshøj valgtes ny bestyrelse bestående af:


​Jens Bjerregaard. Lejrvej 75 (fortsat formand)

Jens Juul Olsen, Udsigten 25 (næstformand)

​Rene Muxoll, Vestre Alle 1

Christian Kofod, Østre Alle 45

​Jette Gamst, Lejrvej 57​

Jan Sørensen, Sirius Alle 1

​Lene Madsen, Boligejendom

​​

Tusind tak for hjælpen og den hårde indsats til de afgående, Reinholdt, Lars W, Lars O, Kirsten.

Bestyrelsen konstituerede sig således i sidste uge og har allerede en lang dosmerseddel at tage fat på. Selve protokollatet fra Generalforsamlingen forventes klar om en uges tid eller to, så alle kan læse de mange temaer vi havde på bordet, herunder forslag fra medlemmer og bestyrelse, samt formandens beretning.

Vi har bedt Lars Wegener fortsætte som webmaster, så hans navn vil måske poppe op ifm. arbejdet omkring hjemmesiden.

Da sommerperioden nærmer sig har vi besluttet at tage fat på nogle enkelte temaer, som vi mener vi kan magte de næste uger, bl.a

- forhold omkring fælleshus - herunder et møde med kommunen omkring de endelige forhold omkring fællesarealers overdragelse

- forforhøringen om "Flyvestationens fremtid" - vision som kommunen driver med ejerne af området.

- Danmarks Naturfredningsforening dialog omkring fredning af nogle af arealerne heroppe.

Vi har også haft fat i kommunen omkring en tidsramme for udbygning af ankomstområde og Lejrvej. Deres svar er, at de her inden sommer når at afslutte en møderække med Boligejendom og vil herefter indkalde bestyrelsen til et møde i september for at redegøre for planerne for infrastrukturen.

Rigtig god sommer - og god læselyst når referatet fra generalforsamlingen er klar.

Venlig hilsen​

Bestyrelsen, G/F Laanshøj


​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783