Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Husorden​

​Brugerne af denne kælder er forpligtigede til:

  • ​​​​At efterlade fællesrum rent efter brug, herunder ikke efterlade tomme kasser eller flasker.
  • At holde eget område (rummet) rent og pænt.
  • At kun opbevare vin, øl & spiritus i lukkede flasker.
    ​Der må af hensyn til mikroklimaet i kælderen ikke opbevares andre produkter. Dvs. det er f.eks. ikke tilladt at brygge øl, opbevare fødevarer eller på anden måde anvende rummet til andet end vinkælder. I tvivlsspørgsmål er det bestyrelsens ansvar at træffe en beslutning som lejer skal indordne sig under.​
  • At påse at yderdøren lukkes og låses forsvarligt når kælderen forlades.
  • At deltage i evt. fælles vedligeholdelsesaktiviteter i begrænset omfang efter forudgående besked (forventeligt 3-8 timer pr. år pr. rum). Såfremt der ikke er tilstrækkelig opbakning til disse fælles aktiviteter er bestyrelsen berettiget til (men ikke forpligtiget til) at opkræve op til 100 kr. pr. rum i årligt vedligeholdelsesgebyr.

​Adresse

​Grundejerforeningen Laanshøj

Sandet 6

3500 Værløse

Kontaktinformation

E-mail:

E-mail: webmaster@laanshoj.dk 

CVR: 33894783